czwartek, 11 kwietnia 2013

Coworking w projekcie Cross Innovation

W połowie marca na zaproszenie Urzędu Miasta St. Warszawy wzięliśmy udział w warsztatach będących częścią europejskiego projektu Cross Innovation, który ma na celu promocję transferu innowacji poprzez wypracowanie kierunków i narzędzi wsparcia współpracy sektora kreatywnego z pozostałymi działami gospodarki.

warsztaty w ramach projektu Cross Innovation
Foto:

Projekt Cross Innovation prowadzony jest równolegle w sześciu europejskich miastach, przy czym Warszawa (podobnie jak Sztokholm) skupia się na temacie PRZESTRZENI przydatnej dla promocji innowacji. Za takie przestrzenie uznano coworkingi, inkubatory, fab laby i parki naukowe. Do udziału w warszawskich warsztatach zaproszono kilka takich stołecznych miejsc: nasze biurco, Noa Cowork, Fantastic Studio, Bisiness Lab, Reaktor, Creative Hub, oraz Centrum Nauki Kopernik.

Dzień wcześniej odbyło się jeszcze wprowadzające w temat spotkanie przedsiębiorców sektora kreatywnego pod hasłem Sektor kreatywny a tradycyjny – czy i jak współpracować? w ramach cyklicznego Crative Miksera. Gośćmi i prelegentami byli: Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta Miasta St. Warszawy, Ewa Ayton - Dyrektor Departamentu Kultury i Sztuki British Council Polska, Matthew Stafford (Wielka Brytania) - współzałożyciel wielu startupów, między innymi 9others.com, dr Mirosław Grochowski - Uniwersytet Warszawski, ekspert w projekcie Cross Innovation, Ewa Janowska i Wiktor Gajewski - Centrum Nauki Kopernik, Sebastian Grabowski - Orange Labs.

21 marca, wraz z przedstawicielami warszawskich przestrzeni, oraz gośćmi z Linz i Amsterdamu reprezentującymi tamtejsze przestrzenie i urzędy miejskie, spotkaliśmy się w pachnącym nowością Centrum Przedsiębiorczości na ulicy Smolnej 4. Wstęp należał do Dyrektora Biura Funduszy Europejskich m.st. Warszawy Macieja Fijałkowskiego, a następnie odbyły się kilkuminutowe prezentacje kreatywnych przestrzeni: coworkingowego biurco i Creative Hub Targowa z Warszawy, oraz Tabaco Factory - ogromnej pofabrycznej przestrzeni w austriackim Linzu przeznaczonej przez miasto na kreatywną działalność społeczną i artystyczną. Na koniec tej pierwszej części warsztatów zaprezentowali się goście z Amsterdamu skupiając się na formach pomocy jakich miasto udziela tamtejszym inicjatywom. Każda z prezentacji okazała się być zupełnie odmienna, pokazywała różne podejścia do tematu współpracy i kreatywności i zupełnie inne formy działania. W rolę moderatora dyskusji wcieliła się pełna życia Joasia Kasprzycka-Rosikoń z Creative Hub Targowa.

coworkingowe biurco na warsztatach w ramach projektu Cross Innovation

Po przerwie wypełnionej kuluarowymi rozmowami (dotyczącymi nie tylko wiodącego tematu:) przystąpiliśmy do grupowych workshopów próbując opracować teoretyczny model różnych rodzajów przestrzeni sprzyjających kreatywności i kontaktom międzybranżowym - coworkingów, inkubatorów, parków technologicznych i fab-labów. Próby definiowania idealnych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych dość szybko napotkały problemem w różnym rozumieniu kreatywności i coworkingu. Koledzy z Linzu wyraźnie utożsamiali kreatywność wyłącznie z sektorem artystycznym, podczas gdy my i na przykład Ania Walkowska ze start-upowego Reaktora widzimy go równie wyraźnie w branży ICT. Rozwiązaniem, przynajmniej na potrzeby dyskusji było pewne rozszerzenie tych pojęć. Jedno z pierwszych zagadnień - jak powinna wyglądać przestrzeń coworkingu czy inkubatora - zostało zastąpione szeregiem bardziej fundamentalnych pytań: dla kogo tworzymy przestrzeń, czemu ma ona służyć, co powinna oferować, co powinni dostać użytkownicy tych przestrzeni. Pojawiło się też pytanie co sami użytkownicy przestrzeni mogliby dać od siebie - parafrazując słynne słowa JFK: nie pytaj, co coworking może zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić dla coworkingu.

Choć różnic było wiele, wszyscy uczestnicy spotkania zgodni byli co do tego, że forma organizacji pracy (i przestrzeni) jaką reprezentuje szeroko rozumiany coworking to przyszłość pracy biurowej - nawet w dużych, korporacyjnych organizacjach. Przecież pracę już dziś, dzięki technologii możemy wykonywać zdalnie, z dowolnego miejsca na ziemi - nic jednak nie zastąpi bezpośrednich relacji, spotkań twarzą w twarz i uścisku ręki przy nawiązywaniu współpracy. Zgodność panowała również co do konieczności ciągłej promocji coworkingu wśród przedsiębiorców - i to wydaje się być rola, którą z powodzeniem mogłoby pełnić Miasto. Burzliwą i w gruncie rzeczy nieformalną dyskusję ciężko było w ograniczonym czasie jakim dysponowaliśmy zakończyć konkretnymi wnioskami. Te, po uporządkowaniu materiału z warsztatów sformułuje ekspert projektu, dr Mirosław Grochowski w końcowym raporcie jaki stać się ma rekomendacją działań dla Miasta St. Warszawy, jakie należy podjąć w celu zapewnienia wsparcia dla warszawskich przestrzeni służących promocji innowacyjności i kreatywności. Rekomendacji tej czekać będziemy z wielką niecierpliwością.Podobne wpisy:
Coworking w służbie przedsiębiorczości

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Archiwum