czwartek, 20 listopada 2014

Wybór na przyszłość

Wbrew dążeniom części polityków praca w XXI wieku zdaje się podążać w kierunku elastyczności i indywidualizmu, etatyzm zaś czy trwałe umowy o pracę jawią się mało rozwojowo. Jaki jest więc wybór na przyszłość?

Archiwum