czwartek, 20 listopada 2014

Wybór na przyszłość

Wbrew dążeniom części polityków praca w XXI wieku zdaje się podążać w kierunku elastyczności i indywidualizmu, etatyzm zaś czy trwałe umowy o pracę jawią się mało rozwojowo. Jaki jest więc wybór na przyszłość?

Wybór na przyszłość - coworking

Elastyczność głupcze!

Przetaczająca się przez polskie media debata o tzw. umowach śmieciowych, już przez samą pejoratywną nazwę przesłoniła fakt iż jest to po prostu umowa odpowiadająca zmieniającym się warunkom prowadzenia biznesu i pracy w których stabilizacja nie tylko nie jest pożądana, a jest wręcz szkodliwa. Nie należy postrzegać ich w kategorii umów tymczasowych czy balansujących na granicy prawa - one są przede wszystkim elastyczne. Właściwie to dzięki nim funkcjonują mikroprzedsiębiostwa.

Mikroprzedsiębiorstwa

W Polsce sektor MŚP wytwarza grubo ponad połowę PKB dając zatrudnienie 3/4 ludności, a mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy jednoosobowe i te zatrudniające do 10 pracowników stanowią ponad 90% aktywnych podmiotów gospodarczych. Stwarzają one pole dla przedsiębiorczości ich, przeważnie młodych założycieli i tworzą nowe miejsca pracy - często w sektorze usług i nowych technologii. Innowacja, kreatywność i elastyczność to główne cechy tego sektora, który działa równie często niezależnie co na potrzeby dużych przedsiębiorstw i korporacji, niezwykle szybko reagując na zmienne potrzeby. Wymusza to pracę zarówno indywidualną jak i grupową, w interdyscyplinarnych zespołach, w niestandardowych godzinach i ciągle zmiennych warunkach. Żadne standardowe miejsce pracy ani własny dom w którym często pracuje mikroprzedsiębiorca nie jest w stanie zapewnić optymalnych warunków do takiej pracy.

Coworking

W 2005 roku pewien niezależnie pracujący programista założył w Kalifornii miejsce, które takie optymalne warunki miało stworzyć - umożliwiające pracę grupową i indywidualną, pobudzające kreatywność i współpracę, dostępne dla wszystkich (więcej w artykule Historia coworkingu). Tak narodził się coworking - ruch, który wkrótce ogarnął całe Stany Zjednoczone, potem Europę i wiele innych, dla nas egzotycznych miejsc na świecie. Po blisko dekadzie działa na świecie ponad 3 tysiące miejsc coworkingowych w których pracują niezliczeni freelancerzy, niszowi specjaliści, rozwijają się tysiące start-upów, działają programy akceleracyjne i pomocowe. Specyficzna aranżacja tych miejsc - choć pozornie podobna niekiedy do znanego openspace to jednak bardziej elastyczna i wszechstronna, oraz bardziej ludzka i przyjazna - doczekała się nawet swojego medialnego określenia i jako "przestrzeń coworkingowa" bywa już urządzana w biurowcach korporacyjnych. Po co?

Zawody kreatywne

Przyszłość pracy w XXI nieubłaganie oddala się od etatowego, trwałego stanowiska i zmierza w kierunku pracy zadaniowo-projektowej, w której liczy się profesjonalizm, specjalizacja i kreatywność jednostek oraz elastyczność tworzenia interdyscyplinarnych zespołów projektowych. To nie nasz domysł - to teza wielu już badaczy, socjologów i wynik analiz aktualnych trendów (więcej w artykule). Przyszłość rynku pracy to zawody kreatywne - z tym, że rozumiane znacznie szerzej niż dzisiaj, a biuro, bardziej niż miejscem pracy stanie się forum spotkań, współpracy, wymiany myśli, budowy więzi i kontaktów. W tej przyszłości wybór coworkingu jako miejsca pracy i spotkań tych kreatywnych i współpracujących jednostek jest niezwykle przekonujący.

Wybór

Mimo to coworking ciągle wydaje się znajdować na początku swojej drogi rozwoju. Choć niejednokrotnie pisaliśmy o wzrastającej popularności coworkingu to bardziej jest to efekt naszego subiektywnego spojrzenia i życzeniowego myślenia niż obiektywnej rzeczywistości. Wiedza o coworkingu jest w naszym kraju ograniczona do wąskiego grona programistów i środowiska startupowego oraz pojedynczych osobników wszelkich innych profesji pracujących zdalnie i elastycznie. Ogromna liczba pracujących w domu w dalszym ciągu nie wie nic o coworkingu albo ma o nim mgliste i często błędne pojęcie. A tym samym nie mają oni alternatywy dla pracy w domu, choć jednocześnie część z nich wie, że nie jest to idealne rozwiązanie. Szerzej pisaliśmy już wcześniej o wadach pracy w domu. Nawet jeśli nie każdemu i nie w każdej sytuacji praca w domu stwarza problem to warto mieć alternatywę, którą tworzy coworking - wtedy możesz dokonać świadomego wyboru miejsca swojej pracy.

Podobne wpisy:
Od biura do klubu, czyli jak wygląda coworking

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Archiwum