środa, 9 maja 2012

Spadochron - warsztaty planowania ścieżki kariery

Wszystkich planujących swą zawodową przyszłość - studentów i absolwentów uczelni, szukających pracy lub pomysłu na dalszą drogę zapraszamy w drugiej połowie maja na otwarte warsztaty dotyczące planowania ścieżki kariery zawodowej - Spadochron - wyląduj miękko na rynku pracy.


Spadochron - warsztaty planowania ścieżki kariery

Autorem programu warsztatów jest Richard Nelson Bolles, który porównuje człowieka do kwiatu - w jednych warunkach rozkwitającego, a w innych słabnącego i zamierającego. Aby znaleźć dla siebie odpowiednie środowisko każdy z uczestników przeanalizuje osiem płatków – obszarów samowiedzy, określi profil idealnego zawodu, aby zaplanować dalsze kroki kariery zawodowej.

Cele i metody szkolenia

Zawartość merytoryczna szkolenia, oraz metodologia warsztatowa z zastosowaniem różnego rodzaju gier, case-study i symulacji zostały tak zaplanowane, aby korzyść odniosły zarówno osoby uczestniczące już wcześniej w szkoleniach zawodowych, jak i osoby, dla których będzie to wiedza całkowicie nowa. W toku szkolenia uczestnicy posiądą praktyczne umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, wyznaczania sobie celów zawodowych, jak i planowania kolejnych kroków rozwoju zawodowego. Podczas szkolenia szczególny nacisk położony jest na poznanie swoich mocnych stron i wzmocnienie samooceny jak i na efektywną pracę zespołową. Szkolenie jest również inspiracją do nieszablonowego myślenia o przyszłości zawodowej i wykorzystania swoich umiejętności i talentów w nowych, odkrytych dla siebie dziedzinach.

Informacje organizacyjne

Organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier, partnerem zaś my, czyli biuro coworkingowe biurco.
Szkolenie trwa łącznie 4 dni z podziałem na moduły w następujących terminach:

I moduł: 19-20.05.2012 (sobota, niedziela)
II moduł: 26-27.05.2012 (sobota, niedziela)

Każdego dnia realizowanych jest 6 godzin szkolenia (od 9:30 do 15:30)
Udział w szkoleniu jest płatny. Całkowity koszt uczestnictwa to 450 pln.

Spadochron - warsztaty organizowane przez ABK

Szczegółowy program i zapisy na stronie Stowarzyszenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Archiwum