piątek, 5 lutego 2010

Konferencja COWORKING 2010

Wydaje się, że idea "wspólnego pracowania" zdobywa powoli coraz więcej zwolenników wśród rodzimych freelancerów. Taki przynajmniej wniosek można wysnuć na podstawie ilości powstałych już w kraju biur coworkingowych. W ciągu ostatnich miesięcy ich liczba zbiżyła się do pełnej dziesiątki! (Na marginesie powstaje od razu pytanie o definicję takiego biura). Jak sobie radzą? Kto w nich pracuje? Czy za ilością podaży stoi wzrastający popyt? Moda to czy stały trend? Jak wyglądamy na tle innych krajów? Luźny pomysł na spotkanie założycieli biur i na rozmowę o tych i innych pytaniach, w ogóle o przyszłości tej idei w Polsce dość szybko i spontanicznie przerodził się w realną organizację pierwszej konferencji dotyczącej coworkingu. Formuła taka daje szansę wymiany poglądów nie tylko pośród samych założycieli, ale również wśród potencjalych użytkowników. Przede wszystkim jednak otwiera drogę szerszej dyskusji, być może z udziałem przedstawicieli samorządów czy instytucji rządowych. Niezapominajmy, że coworking ma wszelkie cechy działalności prospołecznej. Może budować lokalną społeczność, ma możliwości aktywizaji zawodowej, również grup czy osób wykluczonych. Pole wpływów i działań jest tu dość szerokie. Dużym sukcesem konferencji byłoby poruszenie choćby części tych zagadnień. I zapewne najważniejszy cel - zwłaszcza z punktu widzenia założycieli biur - dotarcie z ideą coworkingu do tej grupy osób dla której jest on niezaprzeczalną korzyścią. Do wolnych strzelców, niezależnych zawodowców, innowacyjnych i startujących przedsiębiorców. Do wszystkich którym się wydaje, że samotna praca w domu do szczyt sukcesu. Do wszystkich którzy są przekonani, że są skazani na samotną pracę w domu. Do wszystkich którzy nie słyszeli nigdy o coworkingu.

konferencja COWORKING 2010

Ramowy program konferencji:

 • 10.00 - 10.15 Otwarcie pierwszej ogólnopolskiej konferencji liderów biur coworkingowych
 • 10.15 - 10.30 "Coworking - ale o co chodzi?" (Mateusz Jarosiewicz)
 • 10.30 - 12.00 Prezentacje biur coworkingowych m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Poznania
 • 12.00 - 12.30 przerwa na kawę i rozmowy w kuluarach
 • 12.30 - 15.30 Dyskusje panelowe o aspektach społecznych i finansowych coworkingu
 • 15.30 - 16.30 przerwa na obiad
 • 16.30 - 18.00 spotkanie liderów biur / wymiana doświadczeń / zebranie wniosków / projektowanie działań
 • 18.00 - konferencja prasowa liderów biur coworkingowych

 • Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji jest "Źródło przedsiębiorczości i pasji" z Wrocławia w osobie Pani Anny Wysockiej-Gazdy. Więcej informacji o konferencji, jak również zapisy na stronie fundacji.

  Czas i miejsce konferencji
  12 lutego, Wrocław

  1 komentarz:

  Archiwum