czwartek, 27 stycznia 2011

Coworking w liczbach cz.1

Wreszcie znaleźliśmy trochę czasu aby przedstawić garść podsumowań, można jeszcze powiedzieć - noworocznych. Otóż miniony rok zakończył się konferencją Coworking Europe 2010. Możesz o niej poczytać we wcześniejszym wpisie. Wydarzenie skupiło cały europejski światek coworkingu i zapoczątkowało szerszą dyskusję i współpracę biur i innych zainteresowanych tematem stron. Do celów konferencji organizatorzy przeprowadzili krótkie badanie wśród europejskich biur coworkingowych. Kilka wyników tego badania postanowiliśmy przytoczyć aby zobrazować potencjał i dynamikę coworkingu w europie. W kolejnych artykułach przedstawimy również dużo bardziej szczegółowe wyniki globalnego badania coworkerów jakie przeprowadził Deskmag. Wkrótce też będzie okazja porównać te dane z wynikami polskiego badania prowadzonego właśnie przez firmę infakt pod hasłem Projekt Coworking.

Biura coworkingowe
Obecnie działa w Europie ponad 140 biur coworkingowych. 120 wzięło udział w badaniu przeprowadzonym w listopadzie 2010 roku. Większość tych biur powstała w ciągu ostatnich dwóch lat, a tylko niespełna 1/5 została założona przed 2008 rokiem. (Jeśli przyjrzeć się poszczególnym krajom to w większości z nich dominująca część biur powstała w ostatnim roku jak np. w Hiszpanii czy krajach Europy Środkowej). Przeszło połowa tych biur dysponuje nie więcej niż 20 stanowiskami pracy. W badaniu dość wysoko ustawiono pierwszy próg - wydaje się że 10 stanowisk byłoby lepszym progiem - miejsce coworkingowe dla kilku osób to w praktyce grupa znajomych wspólnie wynajmująca powierzchnię, ale już kilkanaście osób śmiało może tworzyć minispołeczność i organizować biuro z pełną infrastrukturą wspomagającą. W naszych rodzimych, polskich warunkach biuro mające 20 miejsc należy już uznać za duże.

Wielkość biur coworkingowych

Sposób organizacji i finansowania biur
75% biur zorganizowanych jest jako spółki handlowe działające na normalnych, rynkowych zasadach, niespełna 1/4 to przedsięwzięcia non-profit, a biura prowadzone przez organizacje rządowe czy samorządowe stanowią nikły procent. Co znamienne tylko 1/4 wszystkich biur korzystała z jakiegokolwiek wsparcia finansowego (samorządowego, unijnego itp). Jest to o tyle zastanawiające, że przecież idea coworkingu doskonale wpisuje się we wspierany na wielu płaszczyznach rozwój przedsiębiorczości sektora mikroprzedsiębiorczości czy szerzej sektora MSP. Jednym z tematów konferencji było właśnie szukanie dla coworkingu źródeł i sposobów wsparcia.

Z czego więc na dzień dzisiejszy utrzymują się biura coworkingowe? Przytłaczająca większość (98%) z abonamentów coworkerów, połowa wspiera się wynajmem sal konferencyjnych co stanowi dodatkowe (acz znaczne) źródło utrzymania.

Forma działalności coworkerów

Coworking czyli współpraca
Pojawiające się we wszystkich niemal publikacjach o coworkingu hasła współpracy, wspólnych projektów, kontaktów biznesowych nie są hasłami pustymi. 87% badanych coworkerów przyznało że dzięki pracy w biurze coworkingowym zrealizowało jakiś wspólny projekt, a przeszło 60% zgodnie ocenia że takie miejsca rzeczywiście stymulują kreatywność.

Współpraca w ramach coworkinguDane pochodzą z raportu Coworking Europe 2010 z listopada 2010 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Archiwum